2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή κατ’ οίκον διδασκαλίας, με υπερωριακή απασχόληση, σε μαθητή του Δημ. Σχολείου Βροντούς

Περισσότερα2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή κατ’ οίκον διδασκαλίας, με υπερωριακή απασχόληση, σε μαθητή του Δημ. Σχολείου Βροντούς

Χορήγηση άδειας χρονικής επέκτασης έρευνας του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του ΠαΔΑ για το σχολικό έτος 2022-2023

ΠερισσότεραΧορήγηση άδειας χρονικής επέκτασης έρευνας του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του ΠαΔΑ για το σχολικό έτος 2022-2023