Η νέα έκδοση (3.0) υποστηρίζει ΟΜΑΔΙΚΗ αποστολή εγγράφων, με αποτέλεσμα τη δραστική επιτάχυνση της διαδικασίας.

Η Εφαρμογή Μαζικών Ψηφιακών Υπογραφών (ΕΜΨΥ) αναπτύχθηκε με στόχο να βοηθήσει στη διεκπεραίωση της ψηφιακής υπογραφής μεγάλου αριθμού εγγράφων.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι:

 • Προσομοιώνονται οι ενέργειες που εκτελεί ένας χρήστης της υπηρεσίας WebSign για την υπογραφή ενός αρχείου PDF. Τα έγγραφα μπορούν να αποστέλλονται ΟΜΑΔΙΚΑ σε πακέτα, μειώνοντας έτσι σημαντικά τον απαιτούμενο χρόνο.
 • Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για όλα τα αρχεία PDF που υπάρχουν στον φάκελο ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΑ. Ο φάκελος αυτός μπορεί να καθοριστεί από τον χρήστη και μπορεί να βρίσκεται και σε κοινόχρηστο πόρο του τοπικού δικτύου (μέσω της δυνατότητας “αντιστοίχιση δίσκου δικτύου” των Windows).
 • Όλα τα αρχεία που έχουν υπογραφεί αποθηκεύονται στον φάκελο ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ. Ο φάκελος αυτός μπορεί να καθοριστεί από τον χρήστη και μπορεί να βρίσκεται και σε κοινόχρηστο πόρο του τοπικού δικτύου (μέσω της δυνατότητας “αντιστοίχιση δίσκου δικτύου” των Windows).
 • Αν τα περιεχόμενα του φακέλου ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΑ είναι οργανωμένα σε υποφακέλους, τότε αυτή η δομή διατηρείται και στον φάκελο ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ.
 • Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, ο χρήστης μπορεί να επιβλέπει την εξέλιξή της σε έναν πλήρως λειτουργικό φυλλομετρητή.
 • Η μετάβαση από ένα βήμα στο επόμενο μπορεί να γίνεται είτε αυτόματα, είτε χειροκίνητα.
 • Τα στοιχεία σύνδεσης μπορούν να αποθηκευτούν για ευκολότερη χρήση (συνιστάται να μη γίνεται σε κοινόχρηστους υπολογιστές).
 • Μπορεί να λειτουργήσει και με τους δύο τρόπους δημιουργίας κωδικών OTP, δηλαδή είτε αυτοί αποστέλλονται με e-mail, είτε υπολογίζονται μέσω εφαρμογής επαληθευτή σε κινητό.
 • Επειδή υπάρχουν περιπτώσεις που ο διακομιστής εμφανίζει απροσδόκητα σφάλματα, η εφαρμογή επισημαίνει όλες τις επιτυχημένες υπογραφές με πράσινο χρώμα. Αν στο τέλος της διαδικασίας ο χρήστης διαπιστώσει ότι ο διακομιστής δεν απέστειλε κάποια αρχεία, τότε μπορεί να επαναλάβει τη διαδικασία μόνο για αυτά, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Εκκαθάριση.
 • Υποστηρίζεται Ανεπιτήρητη Λειτουργία. Δηλαδή η εφαρμογή μπορεί να εκτελείται σε έναν υπολογιστή και τα έγγραφα να υπογράφονται αυτόματα κατά την τοποθέτησή τους σε προκαθορισμένο κοινόχρηστο φάκελο. Σε αυτήν την περίπτωση προτείνεται να υπάρχει ελεγχόμενη πρόσβαση στον εν λόγω φάκελο.
 • Η εφαρμογή λειτουργεί αυτόνομα και δεν προϋποθέτει την εγκατάσταση λογισμικού διακομιστών στο μηχάνημα στο οποίο θα εκτελείται.
 • Αν και η χρησιμότητα ενός τέτοιου εργαλείου αναδεικνύεται σε περιπτώσεις που υπάρχει μεγάλος αριθμός εγγράφων, μια αυτοματοποιημένη διαδικασία μπορεί να διευκολύνει τον χρήστη ακόμα και όταν τα προς-υπογραφή PDF είναι λίγα (ή ακόμα και… ένα).

Σε περίπτωση που αποτυγχάνει η σύνδεση σε WebSign/WebMail, δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε προσωρινά το Antivirus (έχει αναφερθεί ότι το Avast κόβει τη σύνδεση) ή/και το Firewall του υπολογιστή σας. Αν το πρόβλημα λυθεί, μπορείτε να ορίσετε μόνιμη εξαίρεση.

Αν κατά την εκτέλεση εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος “Δεν είναι δυνατή η φόρτωση του αρχείου…” θα πρέπει να εγκαταστήσετε το Visual C++ Redistributable

Η εφαρμογή έχει δοκιμαστεί σε υπολογιστές με Windows 10/11 και εγκατεστημένο το .NET Framework 4.7.2

Η νέα έκδοση (3.0) λειτουργεί αποκλειστικά με τις νέες/ανανεωμένες ψηφιακές υπογραφές του ΚΣΗΔΕ, οι οποίες χρησιμοποιούν νέου τύπου (time-based) κωδικούς OTP:


Η διάρκεια ισχύος των παλιών ψηφιακών υπογραφών του ΚΣΗΔΕ ήταν μέχρι 31/12/2023. Αν για κάποιο λόγο χρειάζεστε την παλιά έκδοση (1.0) που τις υποστηρίζει, μπορείτε να τη λάβετε εδώ:

< Επιστροφή στο Τμήμα Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών

image_pdfimage_print