Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για αποδοτικότερη διεκπεραίωση των καθηκόντων της ΔΙΠΕ Πιερίας, το Τμήμα Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών της υπηρεσίας αναπτύσσει τοπικά εκτελούμενες εφαρμογές, αλλά και Διαδικτυακά Πληροφοριακά Συστήματα, για πληθώρα διαδικασιών. Όπου αυτό είναι πρακτικά εφικτό, οι υλοποιήσεις διατίθενται για χρήση σε οποιαδήποτε Διεύθυνση επιθυμεί την υιοθέτησή τους.

Εφαρμογή Μαζικών Ψηφιακών Υπογραφών (ΕΜΨΥ)

Αυτοματοποίηση των ενεργειών που εκτελεί ο χρήστης στην υπηρεσία WebSign, με στόχο την ανεπιτήρητη υπογραφή μεγάλου αριθμού εγγράφων. Υποστηρίζονται λογαριασμοί στους οποίους το OTP λαμβάνεται είτε μέσω e-mail, είτε μέσω εφαρμογής επαληθευτή.

Πολυεργαλείο PDF

Υποστηρίζονται οι λειτουργίες Διαχωρισμός, Συνένωση, Περιστροφή, Διαγραφή, Επαναδιάταξη σελίδων, καθώς και η Μετατροπή φωτογραφιών σε PDF.

Σύστημα Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων

Γρήγορος και εύκολος τρόπος υποβολής αιτήσεων για το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό. Η ταυτότητα των αιτούντων επαληθεύεται μέσω της Κεντρικής Υπηρεσίας Πιστοποίησης του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου.

Σύστημα Αναφοράς Υπηρεσιακών Αδειών

Οι αιτούντες εκπαιδευτικοί και διοικητικοί μπορούν να λαμβάνουν άμεσα αυτοματοποιημένη αναφορά με τις άδειες που έχουν καταχωρηθεί για αυτούς στο Πληροφοριακό Σύστημα myschool. Η ταυτότητα επαληθεύεται μέσω της Κεντρικής Υπηρεσίας Πιστοποίησης του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου.

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΠΡΩΤΕΑΣ

Πλατφόρμα για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Σχολικών Μονάδων και της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Αντικαθιστά τη δαιδαλώδη διαδικασία των απλών μηνυμάτων e-mail και προσφέρει αποδοτική εποπτεία σε κάθε περίπτωση που απαιτείται η αποστολή στοιχείων από τα Σχολεία προς τη Διεύθυνση.

Εφαρμογή OurSchools

Η εφαρμογή OurSchools συνδέεται στο παρασκήνιο σαν εικονικός χρήστης του MySchool, επισκέπτεται όλες τις απαραίτητες σελίδες και αντλεί από αυτές δεδομένα για τα Σχολεία που υπάρχουν στην περιοχή ευθύνης μιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Στη συνέχεια τα επεξεργάζεται και τα μορφοποιεί ώστε να δημιουργήσει μία συγκεντρωτική αναφορά για κάθε σχολική μονάδα.

Υπηρεσία Επαλήθευσης Γνησιότητας Εγγράφων

Η υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα για γρήγορη και εύκολη επιβεβαίωση των στοιχείων ενός εγγράφου που έχει εκδοθεί από τη ΔΙΠΕ Πιερίας. Ο εν λόγω μηχανισμός προσαρτά σε ένα έγγραφο πληροφορίες γνησιότητας, τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοσδήποτε μέσω της σχετικής ιστοσελίδας.

Εφαρμογή Ηχογράφησης Συνεντεύξεων

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε με βασικό κριτήριο την ευκολία χρήσης. Έχει μόνο ένα πλήκτρο, για ΕΝΑΡΞΗ και ΔΙΑΚΟΠΗ της ηχογράφησης. Η ηχογράφηση διαχωρίζεται αυτόματα σε ολιγόλεπτα αποσπάσματα ώστε αν προκύψει κάποιο πρόβλημα με τον υπολογιστή, να μην χαθεί ολόκληρη η συνέντευξη.

Πληροφοριακό Σύστημα Αδειών “Αθηνά”

Η “Αθηνά” είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης αδειών. Υποστηρίζει διαφορετικούς ρόλους χρηστών με διαβαθμισμένα δικαιώματα (Διαχειριστής, Προϊστάμενος, Υπεύθυνος αδειών, Υπάλληλος). Το έγγραφο της απόφασης δημιουργείται αυτόματα, η μορφή του εξαρτάται από τον τύπο της άδειας και στηρίζεται σε πρότυπα που έχει δημιουργήσει η εκάστοτε υπηρεσία.

“Ερμής” : Μαζική Αποστολή Εγγράφων Mέσω E-mail

Εργαλείο μαζικής αποστολής εγγράφων PDF, ως συνημμένων σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εντοπίζει αυτόματα τις διευθύνσεις e-mail των παραληπτών που αναγράφονται στα έγγραφα. Λειτουργεί αυτόνομα, χωρίς να χρειάζεται να είναι εγκατεστημένη κάποια εφαρμογή αλληλογραφίας (Outlook/Thunderbird).

Μαζικές Αντικαταστάσεις Word

Εργαλείο για την αυτοματοποιημένη εύρεση και αντικατάσταση κειμένου σε έγγραφα Microsoft Word. Υποστηρίζει όλες τις μορφές εγγράφων και προτύπων, δηλαδή doc, dot, docx και dotx. Χρήσιμο για περιπτώσεις όπως αλλαγή ονόματος του Υπουργείου (τυχαίο το παράδειγμα), αλλαγή του υπαλλήλου στο πεδίο πληροφορίες, αλλαγή υπογράφοντος, κλπ.

“ProtoBook” : Ψηφιακό Βιβλίο Πρωτοκόλλου

Μία online ψηφιακή εκδοχή του βιβλίου Πρωτοκόλλου, με έμφαση στην απλότητα και την ευελιξία. Ενσωματώνει λειτουργίες όπως λίστες με προεπιλεγμένες τιμές πεδίων, προηγμένη αναζήτηση εγγραφών και προσαρμόσιμη εξαγωγή σε καθιερωμένα πρότυπα αρχείων.

“myForms” : Εφαρμογή δημιουργίας online φορμών

Το myForms παρέχει ένα φιλικό περιβάλλον για τη δημιουργία διαδικτυακών φορμών, με στόχο την εύκολη συλλογή στοιχείων από εκπαιδευτικούς/σχολεία (και όχι μόνο). Οι φόρμες που δημιουργεί μπορούν να έχουν όλα τα συνηθισμένα είδη πεδίων, καθώς και απεριόριστο αριθμό συνημμένων αρχείων. Όλα αποθηκεύονται στον διακομιστή σε αρχεία, συνεπώς δεν απαιτείται η ύπαρξη συστήματος Βάσης Δεδομένων. Υποστηρίζει πιστοποίηση ταυτότητας μέσω Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, ενώ υπάρχει η δυνατότητα για καθορισμό των χρηστών που θα έχουν πρόσβαση στη φόρμα.

Σπύρος Νικολαΐδης
BSc:IE / BSc:Ph / MSc:IS / PhD:AI / PostDoc:AI
Τμήμα Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών ΔΙ.Π.Ε. Πιερίας
it@dipe.pie.sch.gr

image_pdfimage_print