Για τα στοιχεία επικοινωνίας του προσωπικού μπορείτε να ανατρέξετε στον Τηλεφωνικό κατάλογο της Διεύθυνσης

 •   Τριανταφυλλίδου Παρθένα  
    Διευθύντρια Εκπαίδευσης  

  •   Γραμματεία Διευθύντριας  

  • Τμήμα Α'
     Διοικητικών Θεμάτων  

  • Τμήμα Β'
     Οικονομικού   

  • Τμήμα Γ'
     Προσωπικού  

  • Τμήμα Δ'
     Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών  

  • Τμήμα Ε'
     Εκπαιδευτικών Θεμάτων  

 •   Γραμματεία Διευθύντριας  
  •   Ευαγγελόπουλος Ναούμ  
     • Επικοινωνία - Ραντεβού Δ/ντριας  
     • Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών  
   • Ανάρτηση ενημερωτικού υλικού

 • Τμήμα Α'
    Διοικητικών Θεμάτων  
  •   Παπαδόπουλος Ιωάννης  
   Προϊστάμενος Τμήματος

   • Εποπτεία Ιδιωτικών Σχολείων
     • Τήρηση αρχείων Σχολικών Μονάδων που έχουν καταργηθεί  
   • Παραλαβή & Διανομή Βιβλίων
   • Εποπτικό Υλικό
   • Κτιριακές Υποδομές
   •   Αθανασιάδου Ρεβέκα  
    • Τηλεφωνικό Κέντρο
      • Διεκπεραίωση Αλληλογραφίας  
   •   Κατεργάρη Αικατερίνη  
    • Τήρηση Πρωτοκόλλου
    • Τήρηση Αρχείου
    • Ωρολόγια Προγράμματα
    • Τηλεφωνικό Κέντρο
   •   Νικολάκη Ευθυμία  
    • Τήρηση Αρχείου
      • Έλεγχος κανονισμών Σχολείων  
   •   Ντόρας Βασίλειος  
    • Σχολικά Γεύματα
   • Τίγκα Ευγενία
    • Τήρηση Πρωτοκόλλου
      • Ηλεκτρονική Διακίνηση εγγράφων  

 • Τμήμα Β'
  Οικονομικού
  •   Παπαϊωάννου Ευάγγελος  
   Προϊστάμενος Τμήματος

   • Έλεγχος δαπανών μεταφοράς μαθητών
   • ΕΡΓΑΝΗ
   • Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
     • Αποφάσεις χορήγησης επιδομάτων θέσης ευθύνης  
   • Οδοιπορικά Αναπληρωτών ΕΣΠΑ
   • Τηλεφωνικές / Ηλεκτρονικές συνδέσεις
   • Παραλαβή και Διάθεση αναλωσίμων υλικών
   • E-data
   •   Βελέντζα Θωμαή  
      • Σύνταξη-Παρακολούθηση-Εκτέλεση Προϋπολογισμού  
    • Σύνταξη Απολογισμού
    • Έκδοση Πράξεων Μετακίνησης & Εξόδων Κίνησης
    • Εκκαθάριση Δαπανών
    • Αποφάσεις Αχρεωστήτως Ληφθεισών Αποδοχών
    • Οδοιπορικά Μονίμων
    • Ξενόγλωσσα Βιβλία
    • Υπερωρίες Μονίμων Υπαλλήλων
    • Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων καθαριστριών
    • Επιμίσθιο αποσπασμένων στο εξωτερικό
   •   Καλαϊτζή Δήμητρα  
    • Καταχωριστής ΕΣΠΑ
    • Απουσιολόγια
    • Παρουσιολόγια
    • Μισθοδοσία μονίμων και αναπληρωτών
    • Χορήγηση ΜΚ μονίμων και αναπληρωτών
    • ΑΔΚΥ
    • Υποβολή ΑΠΔ
    • Βεβαιώσεις Αποδοχών μηνιαίες-ετήσιες
      • Βεβαιώσεις εφορίας και πάσης φύσεως αποδοχών  
    • Καταχώρηση και Αποφάσεις Απεργιών
    • Έλεγχος Οικογενειακής Παροχής
    • Μητρώα Εκπαιδευτικών
   •   Λαζαρίδης Ιωάννης  
      • Σύνταξη-Παρακολούθηση-Εκτέλεση Προϋπολογισμού  
    • Σύνταξη Απολογισμού
    • Έκδοση Πράξεων Μετακίνησης & Εξόδων Κίνησης
    • Εκκαθάριση Δαπανών
    • Αποφάσεις Αχρεωστήτως Ληφθεισών Αποδοχών
    • Οδοιπορικά Μονίμων
    • Ξενόγλωσσα Βιβλία
    • Υπερωρίες Μονίμων Υπαλλήλων
    • Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων καθαριστριών
    • Επιμίσθιο αποσπασμένων στο εξωτερικό
   •   Μακρής Στέργιος  
    • Καταχωριστής ΕΣΠΑ
    • Απουσιολόγια
    • Παρουσιολόγια
    • Μισθοδοσία μονίμων και αναπληρωτών
    • Χορήγηση ΜΚ μονίμων και αναπληρωτών
    • ΑΔΚΥ
    • Υποβολή ΑΠΔ
    • Βεβαιώσεις Αποδοχών μηνιαίες-ετήσιες
      • Βεβαιώσεις εφορίας και πάσης φύσεως αποδοχών  
    • Καταχώρηση και Αποφάσεις Απεργιών
    • Έλεγχος Οικογενειακής Παροχής
    • Μητρώα Εκπαιδευτικών
   •   Βαρυτιμίδης Θεοχάρης  
    • Δικαστικές Αποφάσεις δώρων/επιδομάτων
    • Ξενόγλωσσα Βιβλία
    • Αποφάσεις χορήγησης επιδομάτων θέσεων ευθύνης
    • Επίδομα παραμεθορίου
      • Αποφάσεις χορήγησης επιδομάτων συνάφειας τίτλων σπουδών  
    • Επιμίσθιο αποσπασμένων στο εξωτερικό

 • Τμήμα Γ'
  Προσωπικού
  •   Βαρσάμογλου Ιωάννης  
   Προϊστάμενος Τμήματος

   • Εφαρμογή Ωραρίου Προσωπικού
   • Κατανομή Προσωπικού
   • Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης
   • Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη
   • Διαδικασία Αξιολόγησης
   • Αναγνώριση Προϋπηρεσίας Αναπληρωτών
   • Πειθαρχικό Δίκαιο
     • Λύση υπαλληλικής σχέσης - συνταξιοδοτήσεις υπαλλήλων  
   •   Αθανασιάδης Παναγιώτης  
    • Τήρηση Ατομικών Φακέλων
    • Υπηρεσιακές Μεταβολές
    • Αποφάσεις τοποθετήσεων
    • Άδειες Αναπληρωτών
   •   Αρπατζόγλου Μαρία  
    • Υπηρεσιακές Μεταβολές
    • Θέματα Υπηρεσιακής Κατάστασης
      • Επαλήθευση Γνησιότητας Τίτλων Σπουδών  
    και Στοιχείων Π.Μ.
    • Κατασκήνωση
    • Ταχυδρομείο
      • Τήρηση Ατομικών Φακέλων  
   •   Γκοτζαμάνη Παρασκευή  
      • Αναπληρώτρια Γραμματέας Π.Υ.Σ.Π.Ε.  
    • Αποφάσεις Τοποθετήσεων
    • Αποσπάσεις
    • Μεταθέσεις
    • E-data
    • Διαύγεια
   • Εγγονίδου Αικατερίνη
    • Πειθαρχικό Δίκαιο
      • Εμπιστευτική Αλληλογραφία  
    • Εμπιστευτικό Πρωτόκολλο
   •   Κακάνη Ουρανία  
      • Διαδικασίες Πρόσληψης Προσωπικού  
    Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
   •   Κουτλουμπάση Παναγιώτα  
      • Αναγνώριση Προϋπηρεσίας Αναπληρωτών  
    • Λύση υπαλληλικής σχέσης
    • Συνταξιοδοτήσεις υπαλλήλων
   •   Κουτσιαρή Πρεσβεία  
    • Χορήγηση Αδειών
      • Παραπομπή σε Υγειονομικές Επιτροπές  
    • E-data
   •   Μαρτινίδης Νικόλαος  
    • Γραμματέας Π.Υ.Σ.Π.Ε.
    • Κενά - Πλεονάσματα
    • Αποσπάσεις
    • Μεταθέσεις
   •   Φουρκιώτης Χρήστος  
    • Υπηρεσιακές Μεταβολές
    • Θέματα Υπηρεσιακής Κατάστασης
      • Επαλήθευση Γνησιότητας Τίτλων Σπουδών  
    και Στοιχείων Π.Μ.
    • Κατασκήνωση
    • Ταχυδρομείο
      • Τήρηση Ατομικών Φακέλων  

 • Τμήμα Δ'
    Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών  
  •   Ιωακειμίδου Αναστασία  
   Προϊσταμένη Τμήματος

   • Υπεύθυνη myschool
     • Συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων  
   • Διαχείριση Μητρώου Ψηφιακής Υποδομής
   • Διαύγεια
   •   Κορομήλη Σπυριδούλα  
    • Διαχείριση myschool
    • Εκδρομές - Απεργίες
    • Ένορκοι
   •   Λιάγκα Μαριάννα  
    • Διαχείριση myschool
      • Συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων  
   • Νικολαΐδης Σπύρος
    • Συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων Διεύθυνσης
    • Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών
    • Διαχείριση ιστοτόπου Διεύθυνσης
    • Τεχνική υποστήριξη δικτυακών υποδομών Διεύθυνσης
      • Μέριμνα για την τήρηση της διαδικασίας ασφάλειας δεδομένων  
    • Ανάρτηση ενημερωτικού υλικού

 • Τμήμα Ε'
    Εκπαιδευτικών Θεμάτων  
  •   Παπαθανασίου Μαριάνθη  
   Προϊσταμένη Τμήματος

   • Θέματα Γενικής και Ειδικής Αγωγής
   • Κατ' οίκον διδασκαλία
   • Ενισχυτική Διδασκαλία
   • Τάξεις Υποδοχής
   • Τμήματα Ένταξης
   • Φοίτηση και Αξιολόγηση Μαθητών
     • Εφαρμογή ΕΩΠ και Μεθόδων Διδασκαλίας  
   •   Αμανατίδου Μαργαρίτα  
    • Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων
      • Εποπτεία Προγραμμάτων Επαγγελματικού Προσανατολισμού  
    • Σχολικών δραστηριοτήτων και καινοτόμων δράσεων
    • Ευρωπαϊκά Προγράμματα
    • Εκπαιδευτικές Επισκέψεις
    • Ανταλλαγές
   •   Βέτσου Θεοδώρα  
    • Εγγραφές - Μετεγγραφές
    • Θέματα Λειτουργίας Ολοημέρων
    • Συντονίστρια Προγράμματος "Σχολικά Γεύματα"
      • Έλεγχος Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας Σχολικών Μονάδων  
    • Αναπληρώτρια Υπεύθυνη Covid-19
   • Καραχάλιου Μαρία
      • Διαχείριση κρουσμάτων Covid-19  
    • Εξετάσεις ενηλίκων Απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου
      • Εφαρμογή Αναλυτικών Προγραμμάτων & Μεθόδων Διδασκαλίας  
    • Διαχείριση εγγράφων κολύμβησης
   • Μπαμίχα Αθανασία
    • Εργαστήρια Δεξιοτήτων
      • Προγραμματισμός Σχολικών Μονάδων  
    • Εσωτερικοί Κανονισμοί
   •   Νταμπάκης Βασίλειος  
      • Συντονιστής Κολύμβησης  
   • Παναγιώτου Μάρθα
      • Γραμματεία Σχολικών Συμβούλων  
   •   Παπανικολάου Ευθαλία  
    • Στατιστικά
    • Ολοήμερα Σχολεία
    • Έλεγχος ΕΩΠ
    • Διαίρεση Τάξεων σε Τμήματα
      • Φοίτηση & Αξιολόγηση Μαθητών  
   • Στεφανίδου Φωτεινή
      • Αποτύπωση μαθητικού προσφυγικού πληθυσμού  
    • ΕΩΠΔ Νηπιαγωγείων
      • Αναπληρώτρια Συντονίστρια Σχολικών Γευμάτων