Για τα στοιχεία επικοινωνίας του προσωπικού μπορείτε να ανατρέξετε στον Τηλεφωνικό κατάλογο της Διεύθυνσης

 •   Τριανταφυλλίδου Παρθένα  
    Διευθύντρια Εκπαίδευσης  

  •   Γραμματεία Διευθύντριας  

  • Τμήμα Α'
     Διοικητικών Θεμάτων  

  • Τμήμα Β'
     Οικονομικού   

  • Τμήμα Γ'
     Προσωπικού  

  • Τμήμα Δ'
     Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών  

  • Τμήμα Ε'
     Εκπαιδευτικών Θεμάτων  

 •   Γραμματεία Διευθύντριας  
  •   Ευαγγελόπουλος Ναούμ  
     • Επικοινωνία - Ραντεβού Δ/ντριας  
     • Κενά - πλεονάσματα εκπαιδευτικών  
   • Ανάρτηση ενημερωτικού υλικού
  • Μπαμίχα Αθανασία
   • Εργαστήρια Δεξιοτήτων
     • Προγραμματισμός Σχολικών Μονάδων  
   • Εσωτερικοί Κανονισμοί

 • Τμήμα Α'
    Διοικητικών Θεμάτων  
  •   Ιωακειμίδου Αναστασία  
   Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος

   • Εποπτεία ιδιωτικών Σχολείων
     • Τήρηση αρχείων σχολικών μονάδων που έχουν καταργηθεί  
   • Ιδρύσεις, Προαγωγές, Καταργήσεις, Υποβιβασμοί,
   Συγχωνεύσεις, Μετονομασία Σχολικών Μονάδων
   • Παραλαβή & Διανομή Βιβλίων
   • Σφραγίδα της Χάγης
   • Αντιστοιχίες-Ισοτιμίες Τίτλων Σπουδών
   • Κτιριακές Υποδομές
   • ΠΣΕΑ
   •   Αθανασιάδου Ρεβέκα  
      • Διεκπεραίωση Αλληλογραφίας  
   •   Κατεργάρη Αικατερίνη  
      • Ηλεκτρονική Διακίνηση Αλληλογραφίας  
    • Τήρηση Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου
   •   Κορομήλη Σπυριδούλα  
      • Διαχείριση myschool  
    • Εκδρομές
    • Απεργίες
    • Σχολικά Γεύματα
    • Ένορκοι
   •   Λιάγκα Μαριάννα  
    • Διαχείριση myschool
      • Συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων  
   •   Νικολάκη Ευθυμία  
      • Τήρηση Αρχείου  
   •   Ντόρας Βασίλειος  
      • Σχολικά Γεύματα  
    • Απεργίες
    • Τήρηση Αρχείου
   • Τίγκα Ευγενία
      • Ηλεκτρονική Διακίνηση Αλληλογραφίας  
    • Τήρηση Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου

 • Τμήμα Β'
  Οικονομικού
  •   Μαρτινίδης Νικόλαος  
   Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος
   • Μισθοδοσία Μονίμων   • Εργάνη Αναπληρωτών, Σπουδαστών για Πρακτική άσκηση   • Παραλαβή και διάθεση πάσης φύσεως υλικών και μέσων
   •   Βαρυτιμίδης Θεοχάρης  
    • Αποφάσεις επιδομάτων   • Μητρώα μισθολογικών καταστάσεων   • Δικαστικά
   •   Βελέντζα Θωμαή  
    • Προϋπολογισμός • Υπερωρίες • Δέσμευση πιστώσεων   • Αναρτήσεις αποφάσεων στη Διαύγεια  
   •   Λαζαρίδης Ιωάννης  
      • Μισθοδοσία Αναπληρωτών  
   •   Τσίγκας Ιωάννης  
    • Μετακινήσεις εκπαιδευτικών • Έξοδα κίνησης εκτός έδρας   • Δαπάνες μεταφοράς μαθητών   • Ξενόγλωσσα βιβλία

 • Τμήμα Γ'
  Προσωπικού
  •   Βαρσάμογλου Ιωάννης  
   Προϊστάμενος Τμήματος

   • Εφαρμογή Ωραρίου Προσωπικού
   • Κατανομή Προσωπικού
   • Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης
   • Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη
   • Διαδικασία Αξιολόγησης
   • Αναγνώριση Προϋπηρεσίας Αναπληρωτών
     • Λύση υπαλληλικής σχέσης - συνταξιοδοτήσεις υπαλλήλων  
   •   Αθανασιάδης Παναγιώτης  
    • Τήρηση Ατομικών Φακέλων
    • Υπηρεσιακές Μεταβολές
    • Αποφάσεις τοποθετήσεων
    • Άδειες Αναπληρωτών
   •   Αρπατζόγλου Μαρία  
    • Υπηρεσιακές Μεταβολές
    • Θέματα Υπηρεσιακής Κατάστασης
      • Επαλήθευση Γνησιότητας Τίτλων Σπουδών  
    και Στοιχείων Π.Μ.
    • Κατασκήνωση
    • Ταχυδρομείο
      • Τήρηση Ατομικών Φακέλων  
   •   Γκοτζαμάνη Παρασκευή  
      • Αναπληρώτρια Γραμματέας Π.Υ.Σ.Π.Ε.  
    • Αποφάσεις Τοποθετήσεων
    • Αποσπάσεις
    • Μεταθέσεις
    • E-data
    • Διαύγεια
   •   Εγγονίδου Αικατερίνη  
      • Εμπιστευτικό Πρωτόκολλο  
      • Εμπιστευτική Αλληλογραφία  
    • Πειθαρχικό Δίκαιο
   •   Κακάνη Ουρανία  
      • Διαδικασίες Πρόσληψης Προσωπικού  
    Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
   •   Κουτλουμπάση Παναγιώτα  
      • Αναγνώριση Προϋπηρεσίας Αναπληρωτών  
    • Λύση υπαλληλικής σχέσης
    • Συνταξιοδοτήσεις υπαλλήλων
   •   Κουτσιαρή Πρεσβεία  
    • Χορήγηση Αδειών
      • Παραπομπή σε Υγειονομικές Επιτροπές  
    • E-data
   •   Μπεκιροπούλου Βικτωρία  
      • Βοηθός Γραμματέα Π.Υ.Σ.Π.Ε.  
   •   Συμεωνίδου Μαρία  
      • Βοηθός Γραμματέα Π.Υ.Σ.Π.Ε.  
   •   Τούλη Μαρία  
      • Αναγνώριση Προϋπηρεσίας Αναπληρωτών  
   •   Φουρκιώτης Χρήστος  
    • Υπηρεσιακές Μεταβολές
    • Θέματα Υπηρεσιακής Κατάστασης
      • Επαλήθευση Γνησιότητας Τίτλων Σπουδών  
    και Στοιχείων Π.Μ.
    • Κατασκήνωση
    • Ταχυδρομείο
      • Τήρηση Ατομικών Φακέλων  

 • Τμήμα Δ'
    Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών  
  •   Νικολαΐδης Σπύρος  
   Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος

   • Συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων Διεύθυνσης
   • Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών
   • Διαχείριση ιστοτόπου Διεύθυνσης
   • Τεχνική υποστήριξη δικτυακών υποδομών Διεύθυνσης
     • Μέριμνα για την τήρηση της διαδικασίας ασφάλειας δεδομένων  
   • Διαχείριση Ψηφιακών Πιστοποιητικών
   • Τήρηση Μητρώου Πληροφοριακών Υποδομών
   • Ανάρτηση ενημερωτικού υλικού

 • Τμήμα Ε'
    Εκπαιδευτικών Θεμάτων  
  •   Παπαθανασίου Μαριάνθη  
   Προϊσταμένη Τμήματος • Κατ' οίκον διδασκαλία • Τηλεφωνική επικοινωνία - Διευθέτηση εκπαιδευτικών θεμάτων • Διοικητικό έργο   • Ειδική Αγωγή - Παράλληλη Στήριξη - Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό   - Σχολικοί Νοσηλευτές - Τμήματα Ένταξης • Σχολικές Μεταβολές • Μαθητολόγια • Προκηρύξεις - Προσκλήσεις • Εβδομαδιαία Ωρολόγια Προγράμματα Διδασκαλίας Δημοτικών Σχολείων (ΕΩΠΔ) • Εκπρόθεσμες εγγραφές στο ολοήμερο προαιρετικό πρόγραμμα
   •   Αμανατίδου Μαργαρίτα  
    • Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων
      • Εποπτεία Προγραμμάτων Επαγγελματικού Προσανατολισμού  
    • Σχολικών δραστηριοτήτων και καινοτόμων δράσεων
    • Ευρωπαϊκά Προγράμματα
    • Εκπαιδευτικές Επισκέψεις
    • Ανταλλαγές
   • Ιωάννου Παρασκευή
      • Συντονίστρια Εκπαίδευσης Προσφύγων  
   •   Νταντάμη Ζαχαρούλα  
    • Αναζήτηση μαθητών • Εσωτερικοί κανονισμοί Νηπιαγωγείων • Εργαστήρια Δεξιοτήτων Δημοτικών Σχολείων • Σχολικές Βιβλιοθήκες   • Μνημόνια Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών Δημοτικών Σχολείων   • Διαχείριση αιτημάτων Δημοτικών Σχολείων προς τους Δήμους • Εβδομαδιαία Ωρολόγια Προγράμματα Διδασκαλίας Δημοτικών Σχολείων (ΕΩΠΔ)
   • Παναγιώτου Μάρθα
      • Γραμματεία Σχολικών Συμβούλων  
   •   Παπανικολάου Ευθαλία  
    • Κατ' οίκον διδασκαλία • Τηλεφωνική επικοινωνία - Διευθέτηση εκπαιδευτικών θεμάτων • Διοικητικό έργο   • Ειδική Αγωγή - Παράλληλη Στήριξη - Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό   - Σχολικοί Νοσηλευτές - Τμήματα Ένταξης • Σχολικές Μεταβολές • Μαθητολόγια • Προκηρύξεις-Προσκλήσεις • Εβδομαδιαία Ωρολόγια Προγράμματα Διδασκαλίας Δημοτικών Σχολείων (ΕΩΠΔ) • Εκπρόθεσμες εγγραφές στο ολοήμερο προαιρετικό πρόγραμμα
   • Στεφανίδου Φωτεινή
    • Εσωτερικοί Κανονισμοί Δημοτικών Σχολείων • Διδασκαλία δεύτερης ξένης γλώσσας   • Εκπρόθεσμες εγγραφές στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία   • Μηνιαία αριθμητική αποτύπωση προσφυγόπουλων - Τμήματα Υποδοχής Προσφυγόπουλων • Εβδομαδιαία Ωρολόγια Προγράμματα Διδασκαλίας Νηπιαγωγείων (ΕΩΠΔ) • Παράλληλη Στήριξη - Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό - Σχολικοί Νοσηλευτές • Εξετάσεις Ενηλίκων
   • Τσιρογιάννη Αναστασία
      • Γραμματεία Σχολικών Συμβούλων  
   •   Ψαριαή Αθηνά  
    • Εσωτερικοί Κανονισμοί Νηπιαγωγείων • Διαχείριση αιτημάτων Νηπιαγωγείων προς τους Δήμους • Εργαστήρια Δεξιοτήτων Νηπιαγωγείων   • Μνημόνια Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών Νηπιαγωγείων   • Εβδομαδιαία Ωρολόγια Προγράμματα Διδασκαλίας Νηπιαγωγείων (ΕΩΠΔ)
image_pdfimage_print