Με το Σύστημα Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει, εύκολα και γρήγορα, αιτήματα έκδοσης υπηρεσιακών εγγράφων.

Η επαλήθευση ταυτότητας πραγματοποιείται μέσω της Κεντρικής Υπηρεσίας Πιστοποίησης του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, συνεπώς οι αιτούντες θα πρέπει να συνδεθούν χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του λογαριασμού τους στο ΠΣΔ.

Το απαντητικό έγγραφο μπορεί είτε να αποσταλεί στο e-mail των αιτούντων (όνομα@sch.gr), είτε να τους παραδοθεί διά ζώσης στην έδρα της Διεύθυνσης.


Είστε εκπαιδευτικός/διοικητικός και δεν έχετε ακόμη λογαριασμό στο ΠΣΔ;
Μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση εγγραφής.

< Επιστροφή στο Τμήμα Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών

image_pdfimage_print