Σε αυτήν τη σελίδα θα βρείτε τα απαραίτητα έντυπα για όλα τα είδη αδειών που αφορούν τους αναπληρωτές. Τα αρχεία είναι ομαδοποιημένα ανά τύπο και παρέχονται ως συμπιεσμένα πακέτα (zip).

Αιτήσεις για άδειες

ΠΕΠ

ΕΣΠΑ 2014-20

Των έργων:

 • Πρόγραμμα εξειδικευμένης (ΟΠΣ 5184989)
 • Εισαγωγή της Αγγλικής στο Νηπιαγωγείο (ΟΠΣ 5184904)
 • ΕΚΟ (ΟΠΣ 5184907)

ΕΣΠΑ 2021-27

Των έργων:

 • Πρόγραμμα ΣΜΕΑΕ+ΤΕ (ΣΑΕ 2022ΣΕ44520000)
 • Ενιαίου τύπου Ολοήμερο (ΣΑΕ 2022ΣΕ44520002)
 • Δίχρονη προσχολική εκπαίδευση (ΣΑΕ 2022ΣΕ44520001)

Αποφάσεις για άδειες

ΠΕΠ

ΕΣΠΑ 2014-20

Των έργων:

 • Πρόγραμμα εξειδικευμένης (ΟΠΣ 5184989)
 • Εισαγωγή της Αγγλικής στο Νηπιαγωγείο (ΟΠΣ 5184904)

ΕΣΠΑ 2021-27

Των έργων:

 • Πρόγραμμα ΣΜΕΑΕ+ΤΕ (ΣΑΕ 2022ΣΕ44520000)
 • Ενιαίου τύπου Ολοήμερο (ΣΑΕ 2022ΣΕ44520002)
 • Δίχρονη προσχολική εκπαίδευση (ΣΑΕ 2022ΣΕ44520001)