Με το Σύστημα Αναφοράς Υπηρεσιακών Αδειών οι εκπαιδευτικοί και οι διοικητικοί υπάλληλοι της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν άμεσα κατάσταση με τις άδειες που έχουν καταχωρηθεί για αυτούς στο Πληροφοριακό Σύστημα myschool.

Η επαλήθευση ταυτότητας πραγματοποιείται μέσω της Κεντρικής Υπηρεσίας Πιστοποίησης του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, συνεπώς οι αιτούντες θα πρέπει να συνδεθούν χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του λογαριασμού τους στο ΠΣΔ.

Η αναφορά αποστέλλεται στο e-mail των αιτούντων (όνομα@sch.gr).


Είστε εκπαιδευτικός/διοικητικός και δεν έχετε ακόμη λογαριασμό στο ΠΣΔ;
Μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση εγγραφής.

< Επιστροφή στο Τμήμα Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών

image_pdfimage_print