Ανακοινοποίηση οργανικών κενών κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών

ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
Κατόπιν της ανακοινοποίησης των οργανικών κενών στον κλάδο ΠΕ60 Νηπιαγωγών, σας ενημερώνουμε ότι δίνεται παράταση υποβολής δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων έως και την Μ. Πέμπτη 02-05-2024. Όσοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών έχουν οριστικοποιήσει την δήλωση τους και επιθυμούν να συμπεριλάβουν το συγκεκριμένο οργανικό κενό καλούνται να υποβάλουν χειρόγραφη δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων συμπεριλαμβάνοντας το κενό μαζί με όλα τα υπόλοιπα στο mail@dipe.pie.sch.gr. Όσοι δεν έχουν οριστικοποιήσει θα υποβάλλουν την δήλωση ηλεκτρονικά στο https://teachers.minedu.gov.gr