Οργανικά κενά και εκπαιδευτικοί στη διάθεση μετά την Α’ φάση – Πρόσκληση για Β’ φάση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ Β’ ΦΑΣΗ:

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ60 Νηπιαγωγών και ΠΕ70 Δασκάλων που μετά τις τοποθετήσεις – βελτιώσεις δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν σε οργανική θέση και παραμένουν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Πιερίας, να υποβάλουν δήλωση οριστικής τοποθέτησης στα συγκεκριμένα εναπομείναντα οργανικά κενά έως την Πέμπτη 16/05/2024 και ώρα 24.00 στο email: mail@dipe.pie.sch.gr

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: