Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων εκπαιδευτικών για την πλήρωση της θέσης του/της Διευθυντή/ντριας του 3ου 4/θ Νηπιαγωγείου Κατερίνης

Οι υποψήφιοι/ες Διευθυντές/ντριες μπορούν να υποβάλλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας ή στο email: mail@dipe.pie.sch.gr , εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους (παράγραφος 1 του άρθρου 40 του ν. 4823/2021 ΦΕΚ Α’ 136), ήτοι από την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023 έως την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 24:00.

ΠερισσότεραΑνακοίνωση προσωρινών πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων εκπαιδευτικών για την πλήρωση της θέσης του/της Διευθυντή/ντριας του 3ου 4/θ Νηπιαγωγείου Κατερίνης

Υπηρεσιακές μεταβολές και χορήγηση κανονικών αδειών ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών – Χορήγηση αδειών για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

ΠερισσότεραΥπηρεσιακές μεταβολές και χορήγηση κανονικών αδειών ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών – Χορήγηση αδειών για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

Πρόσκληση για την επιλογή και τοποθέτηση των Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων (ανακοινοποίηση)

(ανακοινοποίηση 25/09/2023)

ΠερισσότεραΠρόσκληση για την επιλογή και τοποθέτηση των Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων (ανακοινοποίηση)

Πρόσκληση για την επιλογή και τοποθέτηση των Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και των Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων (ανακοινοποίηση)

ΠερισσότεραΠρόσκληση για την επιλογή και τοποθέτηση των Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και των Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων (ανακοινοποίηση)