Ο “Πρωτέας” αναπτύχθηκε με στόχο να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Σχολικών Μονάδων και της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Αντικαθιστά τη δαιδαλώδη διαδικασία των απλών μηνυμάτων e-mail και προσφέρει αποδοτική εποπτεία σε κάθε περίπτωση που απαιτείται η αποστολή στοιχείων από τα Σχολεία προς τη Διεύθυνση.

Η τυπική διαδικασία υποβολής στοιχείων έχει ως εξής:

  1. Η Δ/νση Εκπ/σης καλεί τα Σχολεία να υποβάλλουν στοιχεία.
  2. Τα Σχολεία επιλέγουν τον σχετικό πίνακα και, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία “Προσθήκη“, προσθέτουν μία ή περισσότερες νέες εγγραφές.
  3. Όταν ολοκληρωθεί η εισαγωγή δεδομένων, τα Σχολεία επιλέγουν “Επιβεβαίωση“.
  4. Στη συνέχεια η Δ/νση ελέγχει τις επιβεβαιωμένες υποβολές.
  5. Αν τα στοιχεία είναι εντάξει, η Δ/νση αλλάζει την κατάσταση του πίνακα σε “Έγκυρο“.
  6. Αν υπάρχει κάτι που πρέπει να διορθωθεί, η Δ/νση αλλάζει την κατάσταση του πίνακα σε “Μη έγκυρο” και στέλνει μήνυμα (e-mail) με διευκρινίσεις στο Σχολείο.
  7. Σε αυτήν την περίπτωση το Σχολείο θα πρέπει να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές και να επιλέξει πάλι “Επιβεβαίωση“.

Το Σχολείο καταχωρεί & ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ τα στοιχεία, ενώ η Δ/νση τα ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ.


ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Το Σχολείο δεν έχει επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων του πίνακα.
Σχολεία που δεν επιβεβαιώνουν τα στοιχεία τους εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, περιοδικά θα λαμβάνουν σχετικές υπενθυμίσεις (e-mail) από το σύστημα.
Το Σχολείο έχει επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων του πίνακα, αλλά η Διεύθυνση δεν τα έχει ελέγξει ακόμη.
Σε κάθε αλλαγή της κατάστασης ενός πίνακα, το σύστημα ενημερώνει αυτόματα το Σχολείο με μήνυμα e-mail.
Το Σχολείο έχει επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων του πίνακα αλλά, έπειτα από τον σχετικό έλεγχο, η Διεύθυνση κρίνει ότι πρέπει να γίνουν διορθώσεις.
Σε αυτήν την περίπτωση το Σχολείο θα λάβει από τη Διεύθυνση μήνυμα e-mail με τις απαραίτητες διευκρινίσεις.
Το Σχολείο έχει επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων του πίνακα και, έπειτα από τον σχετικό έλεγχο, η Διεύθυνση κρίνει ότι δεν υπάρχουν εκκρεμότητες.
Ανάλογα με την περίπτωση, ο πίνακας μπορεί να κλειδώνεται αυτόματα μετά τον χαρακτηρισμό του ως “Έγκυρο”.


(η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε Σχολικές Μονάδες της Πιερίας)

< Επιστροφή στο Τμήμα Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών

image_pdfimage_print