Χορήγηση άδειας χρονικής επέκτασης έρευνας του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του ΠαΔΑ για το σχολικό έτος 2022-2023