Το “ProtoBook” είναι το ψηφιακό ισοδύναμο του γνωστού βιβλίου Πρωτοκόλλου. Διαθέτει έναν ισχυρό μηχανισμό για ταξινομήσεις, φιλτραρίσματα και αναζητήσεις, ενώ θέτει ως προτεραιότητα την ευκολία χρήσης και την ευελιξία κατά την εισαγωγή των εγγραφών.

Για πολλά πεδία (όπως εκδότες εγγράφων, παραλήπτες εισερχομένων, διεκπεραιωτές, παραλήπτες εξερχομένων, φάκελοι αρχείου) δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας προκαθορισμένων λιστών, για ταχύτερη καταχώρηση.

Είναι δυνατή η δημιουργία απεριόριστου αριθμού χειριστών, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιούν το σύστημα παράλληλα. Το ProtoBook θα φροντίζει για την ακεραιότητα των εγγραφών, κανόντας τους απαραίτητους ελέγχους και κλειδώνοντας για τους υπόλοιπους χρήστες τις εγγραφές που επεξεργάζεται κάποιος.

< Επιστροφή στο Τμήμα Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών

image_pdfimage_print