Το “myForms” είναι ένα εργαλείο για τη δημιουργία online φορμών (form builder). Υποστηρίζει τα εξής είδη πεδίων:

 • Απλό κείμενο (μίας γραμμής)
 • Διεύθυνση e-mail (με έλεγχο εγκυρότητας της μορφής)
 • Περιοχή κειμένου (πολλών γραμμών)
 • Πτυσσόμενη λίστα (dropdown listbox)
 • Πολλαπλές επιλογές (checkboxes)
 • Απλή επιλογή (radio buttons)
 • Ακέραιος αριθμός (με δυνατότητα ορισμού ορίων)
 • Ημερομηνία (με ενσωματωμένο ημερολόγιο)
 • Αρχείο (μπορούν να υπάρχουν πολλά πεδία αρχείων σε μία φόρμα)
 • Οδηγίες/Κώδικας (για προσθήκη διευκρινήσεων ή κώδικα που εμπλουτίζει τη φόρμα)

Για τα πεδία που τοποθετούνται στη φόρμα μπορείτε να προσαρμόσετε την ετικέτα τους, το εάν θα είναι υποχρεωτική η συμπλήρωσή τους, τις διαθέσιμες επιλογές τους, κλπ, ενώ το περιβάλλον υποστηρίζει την εύκολη αναδιάταξή τους. Μπορείτε να αποθηκεύσετε μία φόρμα για επαναχρησιμοποίηση των πεδίων της.

Το myForms θα δημιουργήσει έναν φάκελο με όλα τα απαραίτητα αρχεία, τον οποίο θα πρέπει πρέπει απλώς να ανεβάσετε στον διακομιστή σας.

Για το παράδειγμα των παραπάνω πεδίων, η φόρμα που θα δημιουργηθεί θα είναι η εξής:

Χρησιμοποιώντας ένα πεδίο “Οδηγίες/Κώδικας” μπορείτε να έχετε κεφαλίδα με εικόνα/λογότυπο, σύνθετο τίτλο, κλπ. Μπορείτε επίσης να ορίσετε ενέργειες παρασκηνίου, με χρήση κώδικα HTML/JavaScript/PHP.

Το myForms δίνει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης της Υπηρεσίας Πιστοποίησης Ταυτότητας του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου. Αν αξιοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, μπορείτε επιπρόσθετα να ορίσετε μία λίστα με τους χρήστες στους οποίους θα επιτρέπεται η πρόσβαση στη φόρμα. Επίσης υποστηρίζεται η κρυφή κοινοποίηση των απαντήσεων σε επιλεγμένη διεύθυνση e-mail, καθώς και η αποστολή μηνύματος επιβεβαίωσης προς τον ερωτώμενο.

Το myForms δεν απαιτεί στον διακομιστή την ύπαρξη και τη διαμόρφωση συστημάτων Βάσεων Δεδομένων, αφού τις απαντήσεις της φόρμας τις αποθηκεύει σε αρχεία. Εάν έχετε ανεβάσει μία φόρμα στη διεύθυνση dipe.pie.sch.gr/test-form, τότε οι απαντήσεις της φόρμας θα είναι προσβάσιμες στη διεύθυνση dipe.pie.sch.gr/test-form/results. Για το κατέβασμα των απαντήσεων θα πρέπει να γίνει εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης που ορίστηκε κατά τη δημιουργία της φόρμας. Συνεπώς, αφού ο δημιουργός μιας φόρμας την ανεβάσει στον διακομιστή δεν χρειάζεται να έχει περεταίρω εμπλοκή, αφού αυτός που θα χειρίζεται το συγκεκριμένο θέμα θα μπορεί να ελέγχει τις υποβαλλόμενες απαντήσεις.

Η μορφή ιστοσελίδας (HTML) εξυπηρετεί στην περίπτωση που υπάρχουν συνημμένα αρχεία, καθώς το όνομα κάθε αρχείου στον πίνακα είναι σύνδεσμος που ανοίγει το εν λόγω αρχείο. Όλα κατεβαίνουν σαν ένα συμπιεσμένο πακέτο (zip). Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή για καθορισμό των συμμετεχόντων, το πακέτο περιλαμβάνει και έναν πίνακα με αυτούς που δεν έχουν υποβάλλει απάντηση, για καλύτερη εποπτεία της διαδικασίας.

 • Για τη χρήση της Υπηρεσίας Ταυτοποίησης, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη χρηστών του ΠΣΔ και να ζητήσετε την ένταξη του διακομιστή σας.
 • Εάν η φόρμα σας περιέχει πεδία για συνημμένα αρχεία, θα χρειαστεί να αλλάξετε τα δικαιώματα του φακέλου (και των υποφακέλων) της φόρμας στον διακομιστή (συνήθως: Δεξί κλικ > Permissions), ώστε να έχει το myForms τη δυνατότητα δημιουργίας αρχείων.

< Επιστροφή στο Τμήμα Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών

image_pdfimage_print