Στο εργαλείο μαζικών αντικαταστάσεων Word, ορίζετε έναν φάκελο στον οποίο έχετε αποθηκευμένα τα έγγραφά σας. Στη συνέχεια εισάγετε το κείμενο που αναζητάτε και το κείμενο με το οποίο θέλετε να αντικατασταθεί. Η εφαρμογή θα σαρώσει όλα τα έγγραφα (doc, docx) και πρότυπα εγγράφων (dot, dotx) που υπάρχουν στον επιλεγμένο φάκελο (και στους υποφακέλους του) και θα πραγματοποιήσει τη ζητούμενη αντικατάσταση σε κάθε σημείο που εντοπίζεται το προς-αναζήτηση κείμενο.


Επειδή η εφαρμογή διαλειτουργεί με το Word, απαιτείται να είναι εγκατεστημένο το Microsoft Office (έκδοση 2013 ή μεταγενέστερη).

< Επιστροφή στο Τμήμα Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών

image_pdfimage_print