ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 31-08-2021

ΔΕ01 – ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΕ01 – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΟΜΕΑΚΟ

ΠΕ05 – ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΕ06 – ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΕ06 – ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

ΠΕ07 – ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΕ08 – ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΕ21 – ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ23 – ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ25 – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΟΜΕΑΚΟ

ΠΕ60 – ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΕ60.ΕΑΕ – ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ60.ΕΑΕ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ70 – ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΕ70.ΕΑΕ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ71 – ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ71 – ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ71 – ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ

ΠΕ79.01 – ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΕ86 – ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΕ86.ΕΑΕ – ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ91.01 – ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ