Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση σε πρόγραμμα Erasmus+

Το Δημοτικό Σχολείο Εξοχής – Παλιού Κεραμιδίου ζητά κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών για την πραγματοποίηση μετακίνησης στην Πορτογαλία.

Οι προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν έως την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10:00.