Προσωρινός αξιολογικός πίνακας αντικειμενικών μορίων υποψηφίων για τη θέση του Διευθυντή /ντριας στο 3ο 6/θιο Δ.Σ. Αιγινίου

Πίνακας

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις επί του προσωρινού αξιολογικού πίνακα αντικειμενικών μορίων, έως και την Παρασκευή 16-7-2021.