Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΔΙ.Π.Ε. Πιερίας (Ιούλιος 2023)