Οργανικά κενά και εκπαιδευτικοί στη διάθεση μετά την Α’ φάση — Πρόσκληση για Β’ φάση

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ Β ΦΑΣΗ:

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών, ΠΕ70 Δασκάλων και ΠΕ70 – 70.50 – 71 Δασκάλων Ειδικής Αγωγής που μετά τις τοποθετήσεις – βελτιώσεις δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν σε οργανική θέση και παραμένουν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Πιερίας, να υποβάλουν δήλωση οριστικής τοποθέτησης στα συγκεκριμένα εναπομείναντα οργανικά κενά έως την Τρίτη 27/06/2023 και ώρα 13.00 στο email: mail@dipe.pie.sch.gr