Οριστικοί πίνακες μοριοδότησης μεταθέσεων 2022-2023

ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ:


ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ:


ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ: