Πρόσκληση για την επιλογή και τοποθέτηση των Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων (ανακοινοποίηση)

(ανακοινοποίηση 25/09/2023)