Οριστικοί πίνακες μοριοδότησης μεταθέσεων 2023-2024

ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ


ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ


ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ