Μήνυμα Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας