Πρόσκληση υποβολής διδακτικών πρακτικών Πληροφορικής

Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρουσίαση διδακτικών προτάσεων στην 1η ημερίδα: Παρασκευή 19 Νοεμβρίου.