Ορισμός οργανικά υπεραρίθμων εκπαιδευτικών – Δήλωση τοποθέτησης

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν οριστεί οργανικά υπεράριθμοι, να υποβάλουν «Δήλωση Τοποθέτησης Υπεραρίθμων» συμπεριλαμβάνοντας σχολικές μονάδες της ομάδας που βρίσκεται η σχολική τους Μονάδα (Β), έως την Τρίτη 11-4-2023 και ώρα 12.00 μμ.