Προθεσμία ενστάσεων/ανακλήσεων για αποσπάσεις εκπαιδευτικών

Ενστάσεις έως τη Δευτέρα 11-07-2022 και ώρα 15:00. Για ανακλήσεις το σύστημα θα παραμείνει ανοικτό έως και τις 11-07-2022.

ορθο_Δελτίο_τύπου_αποσπάσεων_2022-23.ΟΡΘΗ_ΕΠΑΝΑΛ