Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση σε πρόγραμμα Erasmus+

Το 15ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης ζητά κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών για την πραγματοποίηση μετακίνησης (αεροπορικώς) στην πόλη Βράιλα της Ρουμανίας.

Η προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν έως την Τρίτη 8 Μαρτίου 2022 και ώρα 11:00 πμ.