Προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης μεταθέσεων 2023-2024 (ανακοινοποίηση)

24/11/2023: Ανακοινοποίηση ως προς τον πίνακα Βελτίωσης – Οριστικής Τοποθέτησης ΠΕ60

Ανακοίνωση πινάκων με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδο, ειδικότητα και μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και το σύνολό τους) των αιτούμενων μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή, βελτίωσης θέσης-οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών και σε ΚΕΔΑΣΥ.

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής εντάσεων είναι από 21-11-2023 έως και 24-11-2023 και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων σε περίπτωση δικαίωσης από το ΠΥΣΠΕ.

Εφιστούμε την προσοχή στους εκπαιδευτικούς να προβούν σε έλεγχο των στοιχείων τους στους αναρτημένους πίνακες και σε περίπτωση ασυμφωνίας να υποβάλλουν ένσταση στην παραπάνω αποκλειστική προθεσμία στο pyspe@dipe.pie.sch.gr.


ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ


ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ


ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ