Συγκρότηση Επιτροπής Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2023-24