Τοποθέτηση Διευθύντριας στο 3ο 4/θ Νηπιαγωγείο Κατερίνης