Εγκύκλιος μεταθέσεων ΕΕΠ ΕΒΠ 2023-2024

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 115268/Ε4/13-10-2023 Πρόσκληση με θέμα “Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2023-2024”, Το Υπουργείo Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καλεί τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και τα μέλη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης για τις ακόλουθες κατηγορίες: 1) μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού α) από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, β) σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. γ) σε Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (κλάδοι Π23 & ΠΕ30) δ) ειδικών κατηγοριών ε) αμοιβαίες μεταθέσεις και 2) μέλη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού α) από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, β) μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών γ) αμοιβαίες μεταθέσεις.

Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες, για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 10 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 16/10/2023 έως 31/10/2023 και ώρα 15:00 μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος https://teachers.minedu.gov.gr

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, αποκλειστικάστο pyspe@dipe.pie.sch.gr.