Ανάρτηση οργανικών κενών – Πρόσκληση ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών για δηλώσεις οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων είναι από την Πέμπτη 14-04-2022 (08:00) έως και την Τρίτη 03-05-2022 (24:00).