Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας – Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την έναρξη της σχολικής χρονιάς