Προκήρυξη για την πλήρωση της κενής θέσης του/της Διευθυντή/ντριας του 3ου Νηπιαγωγείου Κατερίνης