Λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί [2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ]

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν χαρακτηριστεί λειτουργικά υπεράριθμοι να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης υπεραρίθμου στα συγκεκριμένα λειτουργικά κενά μέχρι την Παρασκευή 11-08-2023 και ώρα 10.00 π.μ. μόνο ηλεκτρονικά στο mail@dipe.pie.sch.gr.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ: