Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα ΚΕΔΑΣΥ για το σχολικό έτος 2023-2024