Τοποθετήσεις αναπληρωτών 23-03-2023

Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές στις 23-03-2023, οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 28 έως και την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 απευθείας στη σχολική μονάδα τοποθέτησης προσκομίζοντας στον Διευθυντή/Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας τον φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψης.