Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση σε πρόγραμμα Erasmus+

Το 14ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης ζητά κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών για την πραγματοποίηση μετακίνησης στην Πορτογαλία.

Οι προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν έως την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12:00.