Πρόσκληση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για αιτήσεις απόσπασης σε φορείς του ΥΠΑΙΘ (2022-2023)