Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΔΙ.Π.Ε. Πιερίας (Φεβρουάριος 2022)