Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση σε πρόγραμμα Erasmus+

Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Κολινδρού ζητά κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών για την πραγματοποίηση μετακίνησης (αεροπορικώς) στην Πορτογαλία και στην πόλη Ginfaes (Porto).

Η προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν έως τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 11:00 πμ.