Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση σε πρόγραμμα Erasmus+

Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Κολινδρού ζητά κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών για την πραγματοποίηση μετακίνησης (οδικώς) στη Βόρεια Μακεδονία και στην πόλη Berovo.

Η προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν έως τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12.00.