Διαδικτυακή επιμορφωτική εσπερίδα Τοπικής Ιστορίας στο πλαίσιο των “Αικατερινείων 2021”