Ανακοίνωση ΠΥΣΠΕ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 06 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής και ΠΕ86 Πληροφορικής που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Πιερίας με οργανική θέση ή έχουν αποσπαστεί από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ καθώς και όσοι εκπαιδευτικοί από τους παραπάνω κλάδους επιθυμούν απόσπαση σε άλλη σχολική μονάδα να υποβάλλουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης/ απόσπασης στα παρακάτω λειτουργικά κενά ή και αυτά που ενδεχομένως να προκύψουν από τη διαδικασία των τοποθετήσεων μέχρι τη Δευτέρα 23/8/2021 μόνο ηλεκτρονικά στο mail@dipe.pie.sch.gr.

ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας

ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας

ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής– Ανακοινοποίηση

ΠΕ86 Πληροφορικής

Αίτηση απόσπασης

Δήλωση προσωρινής τοποθέτησης