Ανακοίνωση ΠΥΣΠΕ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν χαρακτηριστεί λειτουργικά υπεράριθμοι να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης υπεραρίθμου στα συγκεκριμένα λειτουργικά κενά μέχρι την Παρασκευή 20-8-2021 μόνο ηλεκτρονικά στο mail@dipe.pie.sch.gr.

Ορισμός υπεραράριθμων ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας
Ορισμός υπεραράριθμων ΠΕ70 Δασκάλων Ειδικής Ειδικής
Ορισμός υπεραράριθμων ΠΕ70 Δασκάλων
Ορισμός υπεραρίθμων ΠΕ60 Νηπιαγωγών-Ανακοινοποίηση
Δήλωση τοποθέτησης υπεράριθμου
Λειτουργικά κενά κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών ανά ομάδες σχολείων-Ανακοινοποίηση
Λειτουργικά κενά κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων ανά ομάδες σχολείων