Λειτουργία εκπαιδευτικών μονάδων για το σχολικό έτος 2022-23 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του COVID-19