Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση σε πρόγραμμα Erasmus+

Το 12ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης ζητά κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών για την πραγματοποίηση μετακίνησης στο ΣΙΣΑΚ και στο χωριό ΠΕΤΡΙΝΙΑ της ΚΡΟΑΤΙΑΣ.

Οι προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν έως τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2022 και ώρα 12:00.