Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση του 12ου Δ.Σ. στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+