Πολυεργαλείο PDF

Ο πιο δημοφιλής τρόπος επεξεργασίας αρχείων PDF είναι με χρήση online υπηρεσιών, οι οποίες προϋποθέτουν την αποστολή των εγγράφων σε εξωτερικούς διακομιστές. Το Πολυεργαλείο PDF βοηθάει στις καθημερινές ανάγκες για απλές μετατροπές αυτών των αρχείων. Όλη η διαδικασία πραγματοποιείται τοπικά στον υπολογιστή σας, ενώ οι συνήθεις εργασίες ολοκληρώνονται ακαριαία.

Η τρέχουσα έκδοση της εφαρμογής υποστηρίζει ένα νέο, πιο φιλικό περιβάλλον χρήσης. Για την επεξεργασία κάποιων αρχείων αρκεί να τα σύρετε και να τα αφήσετε μέσα στο παράθυρο του Πολυεργαλείου. Τα αρχεία μπορούν να είναι είτε έγγραφα PDF, είτε εικόνες JPG/PNG (πχ. σκαναρισμένα έγγραφα). Μόλις εισάγετε τα αρχεία εμφανίζονται οι μικρογραφίες των σελίδων τους. Έτσι μπορείτε να διαγράψετε, να περιστρέψετε και να αλλάξετε τη σειρά επιλεγμένων σελίδων. Χρησιμοποιώντας τις σελίδες που θα επιλέξετε, το Πολυεργαλείο μπορεί είτε να τις συνενώσει δημιουργώντας ένα ενιαίο αρχείο, είτε να τις διαχωρίσει αποθηκεύοντας καθεμία σε ξεχωριστό αρχείο PDF.

< Επιστροφή στο Τμήμα Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών